สัญญาณจ้างงาน พ.ค. ส่อฟื้น

สัญญาณจ้างงาน พ.ค. ส่อฟื้น

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่ภาพรวมความต้องการงานทั่วประเทศไทย 3 เดือน ตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค.นี้

ซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่อัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ในวิกฤติดังกล่าวพบว่า มีภาคธุรกิจที่ยังคงมีความต้องการแรงงาน อาทิ ธุรกิจไอที ธุรกิจขายส่ง/ขายปลีก ธุรกิจบริการด้านการเงิน ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ทั้งยังพบว่า กลุ่มธุรกิจและสายงานไอทีเป็นกลุ่มที่มีความต้องการคนทำงานสูง เนื่องจากหลายองค์กรมีการปรับตัวรับนิวนอร์มอล

ล่าสุดข้อมูลสิ้นเดือน พ.ค. พบสัญญาณการรับสมัครงานเพิ่มขึ้นใน 5 กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มมากสุด ตามมาด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการตลาด ธุรกิจประชาสัมพันธ์ ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิต เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เติบโตจากการขนส่งสินค้าออนไลน์ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการสั่งอาหารดิลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น ส่วนธุรกิจประกันภัยเติบโตเนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพ นอกจากนี้อัตราการสมัครงานยังเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ เม.ย. ซึ่งเป็นไปตามกลไกของสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

สัญญาณจ้างงาน พ.ค. ส่อฟื้น