ไฟเขียว“ทุนไฮเทค”รับส่งเสริม

ไฟเขียว“ทุนไฮเทค”รับส่งเสริม

การลงทุนมีผลต่อการผลักดันเศรษฐกิจไทย แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญการติดเชื้อร้ายก็ตาม ยังพบว่าการลงทุนยังเข้าใจที่ไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุน แก่โครงการขนาดใหญ่จำนวน5โครงการ รวมมูลค่าลงทุน41,834ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากกากน้ำมัน บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลสำหรับอาหาร 

โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้แก่ ชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังมีการขอส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจบริการ อย่างกิจการหอประชุมขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและศักยภาพอุตสาหกรรมการประชุม หรือ MICE 

แม้โครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนจะมีจำนวนไม่มากเพียง 5 โครงการ แต่เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนก็จะพบว่ามีมูลค่าที่สูงมาก และยังมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ต้องการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง