ส่องดาวเทียมในอาณาจักร 'ไทยคม'

ส่องดาวเทียมในอาณาจักร 'ไทยคม'

ปัจจุบันดาวเทียมที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ดำเนินการโดย บมจ.ไทยคม โดยเป็นอำนาจการดูแล (ระบบสัมปทาน) กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐปีละ 22.5% ต่อปี ให้บริการดาวเทียมทั้งสิ้น 4 ดวง ประกอบด้วย ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยไทยคม 4 และไทยคม 6 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันดาวเทียม ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ยังเป็นทรัพย์สินของบริษัทไทยคม หลังจากหมดสัมปทานแล้ว ในเดือน ก.ย.2564 (ไทยคม 4) จะเป็นทรัพย์สินของดีอีเอสโดยปริยาย แต่อายุทางวิศวกรรม หรืออายุของดาวเทียมยังมีอยู่ คือ ไทยคม 4 จะหมดอายุในปี 2566 ซึ่งพอสิ้นสุดลงแล้วจะถูกยิงออกนอกวงโคจรเป็นขยะอวกาศ แต่ระหว่างที่หมดสัมปทานกับไทยคมจะเป็นหน้าที่ดีอีเอสที่หาคนมา “รับช่วง” ต่อ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ แคท มาดำเนินธุรกิจต่อจากไทยคม

ส่วนการเปิดเสรีดาวเทียมดวงใหม่ภายใต้การกำกับกิจการขอ กสทช.นั้น เป็นดาวเทียมดวงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวเทียมทั้ง 4 ดวงดังกล่าว

ส่องดาวเทียมในอาณาจักร 'ไทยคม'