ADVANC - ซื้อ

ADVANC -  ซื้อ

ชนะคดีข้อพิพาทกับกสทช.ในศาลปกครองกลาง

  • What’s new

ADVANC ได้รายงานต่อ SET ว่าศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาตามคำร้องขอของบริษัทให้ยกเลิกข้อเรียกร้องของกสทช. โดยก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ฟ้องร้อง ADVANC ให้นำส่งรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วในช่วง 1 ตุลาคม 2015 ถึง 30 มิถุนายน 2016 จำนวน Bt7.221b เพื่อเป็นค่าเยียวยาคลื่น 900MHz อย่างไรก็ตามกสทช. สามารถยื่นอุทธรณ์การศาลฎีกาได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 3 ปีในการไต่สวนและสรุปคำพิพากษา             

 

  • Analysis

ข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับ ADVANC แม้ว่าคดีจะยังไม่ถึงบทสรุปเพราะกสทช.ยังสามารถยื่นอุทธรณ์กับศาลฎีกาได้ แต่คำพิพากษาของศาลปกครองกลางนั้นเป็นประโยชน์กับ ADVANC ทำให้เป็นภารกิจของ กสทช.ที่จะต้องพิสูจน์และนำเสนอต่อศาลว่า ADVANC ได้ผลประโยชน์จากการดำเนินงานบนคลื่น 900MHz ในช่วงเวลาเยียวยา เพราะลูกค้าของบริษัทได้สลับไปใช้คลื่นใหม่แล้ว นอกจากนี้ ADVANC ยังได้บันทึกค่าเผื่อจำนวน Bt1b สำหรับคดีนี้แล้ว หากบริษัทชนะคดี บริษัทจะสามารถกลับค่าเผื่อนี้กลับมาและช่วยหนุนกำไรในไตรมาสที่กลับรายการนั้นได้        

 

  • Action/ Recommendation

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ ADVANC พร้อมราคาเป้าหมายที่ Bt230 เนื่องจากหุ้นได้มีผลตอบแทนเงินปันผลราว 3.8% สำหรับปี 2020 และอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้