"Power" Sector (12 มิ.ย.63)

"Power" Sector (12 มิ.ย.63)

มีปัจจัยบวกหนุน SPP ทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง

Event

อัพเดตแนวโน้มของกลุ่มโรงไฟฟ้า

lmpact

ประมาณการกำไรของ SPP ปีนี้มี upside 7.5-1.1% จากราคาก๊าซที่คาดว่าจะลดลง

เราคาดว่า SPP จะได้อานิสงส์จากราคาก๊าซ (pooled gas price) ของ PTT ที่ลดลงใน 2H63(-16% HoH) ซึ่งคาดว่าจะลดลง QoQ ทุกไตรมาส โดยจะต่ำสุดใน 4Q63 เราคาดว่ากระทรวงพลังงานจะปรับโครงสร้าง pooled gas price จากเดิมที่ตามหลังน้ำมันเตากำมะถันสูง (High Sulfur Fuel Oil หรือ HSFO) 6-12 เดือน ให้เหลือแค่ 6 เดือน นอกจากนี้ เรายังคาดว่า pooled gas price จะลดลงเนื่องจากการนำเข้า LNG จากตลาด spot (0.3-0.35MT) ด้วย ซึ่งหากว่าราคาก๊าซใน 2H63 ลลดงตามคาด ก็จะทำให้ประมาณการกำไรสุทธิของ BGRIMM Power (BGRIM.BK/BGRIM TB)* มี upside 10.0% ของ Gulf Energy Development (GULF.BK/GULF TB) มี upside 11.0% และของ Global Power Synergies (GPSC.BK/GPSC TB)* 7.5% แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ SPP จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับลดค่า Ft (ค่า Ft ของเดือนสิงหาคม-ธันวาคมจะประกาศในเดือนกรกฎาคม)

การเปิดเสรี LNG จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของ SPP เปลี่ยนแปลงไปในระยะกลาง

เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG shipper) 3 ใบให้กับ i) GULF สำหรับโครงการ SPP 19 โรง (0.3MTPA) ii) โรงไฟฟ้าIPP หินกอง 1.4GW (1.4MTPA) และ iii) โครการ SPP replacement ของ BGRIM (0.65MTPA) โดยในขั้นตอนต่อไป สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) จะเสนอโครงการตลาด LNG ใหม่ให้กับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยกระทรวงพลังงานจะปรับราคา pooled market price และราคา LNG นำเข้าเพื่อสนับสนุนการเปิดเสรี ซึ่งเราคาดว่า
จะเห็นความคืบหน้าใน 2H63 แต่อย่างไรก็ตาม จะให้นำเข้า LNG สำหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จะอิงจาก ราคา pooled gas price ของ PTT ทั้งนี้ เรามองว่าประเด็นนี้จะทำให้ประมาณการกำไรปี 2566 ของ BGRIM มี upside 4.0% และราคาเป้าหมายมี upside 2.25 บาท ในขณะที่กำไรของ GULF ในปี 25646 จะมี upside 1.7% และราคาเป้าหมายจะมี upside 0.25 บาท

ผลประกอบการจะพลิกฟื้นใน 2H63 โดยกำไรของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าจะเพิ่มขึ้น YoY

จากข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ดัชนี ONI ต่ำกว่า 0.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะ neutral (Figure 4) และแบบจำลองการพยากรณ์ ENSO ก็บ่งชี้ว่าอุณหภูมิที่ระดับผิวน้ำทะเลรายเดือนจะถึงจุดที่เกิดปรากฎการณ์ La Niña ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 (Figure 5) ซึ่งจะถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (capacity factor เพิ่มขึ้น) โดยเฉพาะ CK Power (CKP.BK/CKP TB)* ซึ่งคาดว่าจะพลิกมาเป็นกำไรจากที่ขาดทุนสุทธิใน 1H63 และ BCPG (BCPG.BK/BCPG TB)* ซึ่งจะมีการรับรู้รายได้จากเขื่อน Nam San 3A และ 3B เพิ่มขึ้น

Valuation & Action

เรายังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ Neutral โดยมองว่า BGRIM จะได้อานิสงส์มากที่สุดจากประเด็น LNG shipper อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาแล้วถึง 21.2% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เราจึงเชื่อว่าตลาดน่าจะสะท้อนปัจจัยบวกนี้ไปเรียบร้อยแล้ว เราเลือก BCPG เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน 2H63 จะดีขึ้นทั้ง HoH และ YoY และยังมีแผนลงทุนขยายกิจการเชิงรุกในอีกห้าปีข้างหน้า (4.5 หมื่นล้านบาท)

Risk

ความล่าช้าในการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการไทย โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้า  และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการใหม่