ก้าวย่างอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ก้าวย่างอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ไทย

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้มีแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมฯนี้ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านมาตรการส่งเสริมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของอุตสาหกรรมนี้จะสดใสหรือไม่

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้มีแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมฯนี้ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านมาตรการส่งเสริมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของอุตสาหกรรมนี้จะสดใสหรือไม่

สหรัฐเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ด้วยสัดส่วนการส่งออกมากกว่า 10% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ และพบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น 1ใน10 สินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาโรคระบาดนี้แม้กระตุ้นด้านดีมานด์แต่ในทางปฎิบัติจริง จากรายงานสำนักงานส่งเสริการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ณ ชิคาโก สหรัฐ อ้างอิงข้อมูลจากสมาคม IPC (Institute of Printed Circuits) มีสมาชิก 5,400 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำสำรวจสมาชิกเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนก.ค. หรือ ต.ค. นี้ 

ส่วนยอดขายอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส1-2 จะทรุดหนัก เนื่องจาก ญี่ปุ่นได้ปิดโรงงานที่จีน และในสหราชอาณาจักรเมื่อปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ตลาดใหญ่ในสหรัฐที่มีมูลค่าถึง 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ กำลังสะท้อนว่าไทยยังต้องพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง