BTS - ถือ

BTS - ถือ

รอปัจจัยกระตุ้นใหม่

เรามีมุมมองที่เป็น bullish น้อยลงสำหรับหุ้น BTS ในตอนนนี้เนืองจากราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 50% (รวมถึงเงินปันผล) และมีผลตอบแทนมากกว่า SET เล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนว่าภาพการเติบโตระยะยาวได้ถูกรวมเข้าไปในราคาแล้ว และเราก็ไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับหุ้น BTS จาก upside ที่จำกัดจากราคาเป้าหมายด้วยวิธี SOTPของเราที่ Bt13.5 เราปรับคำแนะนำของเราจาก ซื้อ มาเป็น ถือ  

 

มุมมองที่ไม่น่าตื่นเต้นนัก

BTS ได้จัด conference call ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปี FY19 และมุมมองของปีนี้ ประเด็นสำคัญจากการประชุมมีดังนี้: (i) ยังไม่มีการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสื่อและอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Covid-19 สำหรับธุรกิจขนส่งมวลชน บริษัทคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานและซ๋อมบำรุง (O&M) จะเพิ่มขึ้นราว 40% yoy สู่ระดับ Bt5.2b ในปี FY20F เนื่องจากการรับรู้รายได้ของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ซึ่งรวมถึง 9 สถานีที่ได้ดำเนินงานแล้วในตอนนี้ และที่เหลืออีก 6 สถานีในเดือนธันวาคม รายได้จากการก่อสร้างจากสายสีชมพูและสายสีเหลือง จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ Bt20b จาก Bt16.9b ใน FY19 จากการประเด็นเวนคืนที่ดินได้แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับสายสีเขียวหลักที่ได้ดำเนินงานโดยบริษัทลูก BTSGIF บริษัทคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะลดลงราว 28% yoy เนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 (ii) การเจรจาสัญญาการดำเนินงานสายสีเขียวทั้งส่วนหลักและส่วนต่อขยายได้เสร็จสิ้นแล้ว และตอนนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้ และ (iii) จากความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน BTS คาดว่าจะดำเนินการในสายสีชมพูและเหลืองได้หลังจากตุลาคม 2021 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเชิงลบอยู่บ้างจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะเปิดดำเนินงานในบางส่วนเพื่อลดผลกระทบ 

 

การคาดการณ์ของบริษัทนั้นใกล้เคียงกับประมาณการของเรา

การคาดการณ์ของบริษัทล่าสุดนั้นใกล้เคียงของประมาณการของเราในแง่การเติบโตของรายได้และกำไรสำหรับปี FY20F ซึ่งในตอนนี้เราประมาณการกำไรจะลดลง 11% yoy ใน FY20F ถูกกดดันจากธุรกิจสื่อและ BTSGIF จากผลกระทบของ Covid-19 อย่างไรก็ตามกำไรจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง 16% yoy ใน FY21F สู่ระดับ Bt3.7b ใกล้เคียงกับระดับในปี FY19 (ก่อนช่วง Covid-19) ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ในเส้นสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สำหรับ BTSGIF สมมติฐานของเรามองว่าจำนวนผู้โดยสารได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือนเมษายน และจึงค่อยๆฟื้นตัวต่อจากนั้น

 

ปรับลดคำแนะนำลงสู่ ถือ (จาก ซื้อ); ด้วยวิธี SOTP พร้อมราคาเป้าหมายที่ Bt13.5

เราปรับลดคำแนะนำ BTS เนื่องจากการฟื้นตัวของราคาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ upside ที่จำกัดจากราคาเป้าหมายของเรา รวมถึงเรายังไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นในระยะสั้น