‘เมืองการบิน’ ลุยต่อไม่รอแล้ว

‘เมืองการบิน’ ลุยต่อไม่รอแล้ว

เมืองการบิน เป็นเมกกะโปรเจคที่2ที่เริ่มต้นโครงการนับจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่ได้ลงนามและดำเนินโครงการไปก่อนหน้านี้แล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ อังคารที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติรับทราบผลการคัดเลือกเอกชน ผู้จะร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองบินภาคตะวันออกแล้วซึ่งเป็นโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยผู้ชนะการประมูลคือกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture)ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสนอผลตอบแทนทั้งค่าเช่าและผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับรัฐสูงสุดในมูลค่า 3.05 แสนล้านบาท ตลอดอายุสัญญาการบริหารโครงการ 50 ปี

โดยขั้นตอนภายหลังจากที่ ครม.เห็นชอบแล้วอนุมัติให้สำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน เบื้องต้นคาดว่าจะลงนามวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทำให้เมืองการบิน เป็นเมกกะโปรเจคที่2ที่เริ่มต้นโครงการนับจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่ได้ลงนามและดำเนินโครงการไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยก่อนหน้าที่จะได้ข้อสรุปนี้ สกพอ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเจรจา เพื่อเจรจากับเอกชนจนได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ