จักรยาน พาหนะทางเลือกยุคโควิด-19

จักรยาน พาหนะทางเลือกยุคโควิด-19

การดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐ ที่มีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการรักษาระยะห่างทางสังคมแล้ว

จักรยาน พาหนะทางเลือกยุคโควิด-19