‘เราไม่ทิ้งกัน’ เตรียมช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะข้อมูล ‘บัตรประชาชน’ ไม่ถูกต้อง

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เตรียมช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะข้อมูล ‘บัตรประชาชน’ ไม่ถูกต้อง

คลังเผย “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่านเกณฑ์เยียวยาแล้ว 12 ล้านราย พร้อมช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เพราะข้อมูล “บัตรประชาชน” ไม่ถูกต้อง

ความคืบหน้าของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ล่าสุดนั้น กระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกันนั้นมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 12 ล้านราย ขณะที่เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย โดยทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ 11 ล้านรายทั้งหมด ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และส่วนที่เหลือราว 1.8 ล้านราย ระบบจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เช็คสถานะ ‘เงินเยียวยา’ ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านคน กลุ่มไหนบ้าง

10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 5,000 'เราไม่ทิ้งกัน'

ขณะเดียวกันนั้น การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับพบว่ามี 2 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
  • กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้

158873057149

โดยเรื่องนี้ ผู้อำนวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ทางกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ และนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ปุ่มสีเหลือง

158873076263

“เมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี หรือข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี หรือ ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข” ทั้งนี้ การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนาให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้อง ดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร”

ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนั้น กระทรวงการคลังจะ พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

โฆษกกระทรวงการคลังยังย้ำว่า กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจานวนประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจานวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เราไม่ทิ้งกัน อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมนู ตรวจสอบสถานะ ปุ่มสีเทา เพียงกรอกข้อมูลบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย และลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

158873060127

ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน เพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์ และได้รับสิทธิ์หรือไม่จะมีการ update จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์ หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันครับเขากล่าว