‘เราไม่ทิ้งกัน’ เช็คสถานะ ‘เงินเยียวยา’ ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านคน กลุ่มไหนบ้าง

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เช็คสถานะ ‘เงินเยียวยา’ ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านคน กลุ่มไหนบ้าง

คลังยืนยันมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ 11 ล้านราย โอนเงินภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะโอนสัปดาห์หน้า รวมมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 12.8 ล้านราย ก่อนปิดทบทวนสิทธิ 10 พ.ค. นี้

มาตราการ เราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือ เงินเยียวยา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทดังกล่าว ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ผ่านเกณฑ์รับสิทธิเงินเยียวยาทั้ง 12.8 ล้านรายนั้น ประกอบไปด้วย

  • กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์ การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจานวน 4.4 ล้านราย
  • กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จานวน 5.0 ล้านราย
  • กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จานวน 3.3 ล้านราย

158873057149

ทั้งหมดนั้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 11 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาล่าสุดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมนู ตรวจสอบสถานะ ปุ่มสีเทา ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวก และรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวง การคลังจะดาเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ ลงทะเบียนไว้

หากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นาส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดาเนินการให้ อย่างรวดเร็ว

158873776690

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง เราไม่ทิ้งกัน จะพบข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหาก ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ผ่านเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ ปุ่มสีม่วง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยาในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 .

โฆษกกระทรวงการคลังยังย้ำถึงกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจานวนประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจานวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว

158873781265