ประกาศ"ราคาแร่" (30 เม.ย.63)

ประกาศ"ราคาแร่" (30 เม.ย.63)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)