ธ.ก.ส.ปรับลดดอกเบี้ยกู้และฝากมีผล1เม.ย. นี้

ธ.ก.ส.ปรับลดดอกเบี้ยกู้และฝากมีผล1เม.ย. นี้

ธ.ก.ส. ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยปรับลด MRR 0.125% ต่อปี พร้อมปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับตลาดที่ 0.05 - 0.35%ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.750 ต่อปี ลดลง% 0.125 เหลือ 6.625% ต่อปี

​ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลง 0.05-0.35% ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร