ธปท.มั่นใจ ปัญหาไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่ลาม! แจงบลจ.ทหารไทยปิดกอง เพื่อบริหารสภาพคล่อง

 ธปท.มั่นใจ ปัญหาไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่ลาม! แจงบลจ.ทหารไทยปิดกอง เพื่อบริหารสภาพคล่อง

ธปท.แจงนักลงทุนอย่าตื่นตระหนัก หลังบลจ.ทหารไทย แจ้งปิด 4กองทุน หลังนักลงทุนแห่ไถ่ถอน เชื่อไม่ลามไปสู่60กองทุนที่เหลือ ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนด้วย เพราะโครงสร้างการลงทุนของ4กองทุนเน้นลงทุนต่างประเทศ ดังนั้นการปิดกองทุน ก็เพื่อบริหารสภาพคล่อง

    นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธทป.) กล่าวว่า กรณี บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีการปิดการซื้อขายหน่วยลงทุนแล้ว 4 กองทุน ในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง มาจากกองทุนต้องการบริหารสภาพคล่อง หลังจากมีนักลงทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมาก

   ดังนั้นบลจ.จำเป็นต้องมีการใช้เวลาในการบริหารสภาพคล่อง โดยเบื้องต้น ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)TMB ได้เข้ามาดูแลให้สภาพคล่องกับ บลจ.แล้ว เพื่อให้บลจ.มีสภาพคล่องเพียงพอในการคืนเงินกับนักลงทุนที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยที่อีสปริงไม่ต้องไปเร่งแห่ขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในมือ
    สาเหตุที่นักลงทุนมีการแห่ขายหน่วยลงทุนหลักๆ มาจากโครงสร้างการลงทุนของ บลจ.นี้ มีตราสารหนี้ หุ้นกู้ มีเงินฝากต่างประเทศ ที่ฝากไว้ในต่างประเทศค่อนข้างมาก เกิน 50% ทำให้โครงสร้างการลงทุนแตกต่างกับอีกกว่า 60 กองทุนที่เหลือ ที่เน้นการลงทุนในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นแม้กองทุนของ ทหารไทย จะมีตราสารหนี้ที่ดี เรตติ้งที่ดี แต่ปัญหาวันนี้มาจากสภาพคล่องการเงินโลกที่ลามมาสู่ระบบการเงินไทย

   และเมื่อสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้โลกตึงตัว ก็กระทบต่อตลาดเหล่านี้ได้ อีกทั้งกองทุน4กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่เปิดให้นักลงทุนสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ดังนั้นเมื่อนักลงทุนเร่ขายหน่วยลงทุน ในช่วงตลาดบางมาก ทำให้กองทุนขาดสภาพคล่อง ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนมากที่สุด บลจ.จึงต้องปิดกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่อง ในการนำเงินมาคืนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่ได้ตกลง
    ดังนั้น อยากให้นักลงทุนที่เหลือ อย่าตื่นตระหนัก เพราะหากไปเร่งขาย ก็อาจได้ผลตอบแทน หรือขาดทุนจาก NAV ได้ ดังนั้น ขณะเดียวกัน เท่าที่ติดตามกองทุนอื่นๆ อีกกว่า 60 กองทุน พบว่ายังไม่มีพฤติกรรมการขายหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนผิดปกติแต่อย่างใด แม้จะมีการไถ่ถอนบ้าง แต่มาจากความต้องการใช้เงินจริงของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ดังนั้นเชื่อว่าการขายเร่งขายหน่วยลงทุน4ของบลจ.ทหารไทยจะไม่กระทบต่อกองทุนที่เหลือ และการดูแลสภาพคล่องของตลาดเงินตลาดทุนเวลานี้ ธปท.ได้มีการติดตามใกล้ชิด และพร้อมเข้าไปดูแลสภาพคล่องตลอดเวลา และพบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีธนาคารพาณิชย์ ที่ถือหน่วยลงทุน เข้ามาสอบถามติดต่อเพื่อขอสภาพคล่องกับธปท.บ้างแล้ว