คมนาคมดันงบกว่า 4.4 หมื่นล้าน ดันก่อสร้าง 5 สะพานข้ามแม่น้ำ

คมนาคมดันงบกว่า 4.4 หมื่นล้าน ดันก่อสร้าง 5 สะพานข้ามแม่น้ำ

คมนาคมดันงบกว่า 4.4 หมื่นล้าน ดันก่อสร้าง 5 สะพานข้ามแม่น้ำ ตั้งเป้าก่อสร้างเสร็จปี 2565 ขณะที่ ทช.เตรียมแยกประมูลงานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ ติดเครื่องเวนคืนปี 2564 พร้อมเร่งเจรจาภาคประชาชน ลุยสะพานสนามบินน้ำ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำ โดยระบุว่า การพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมาย พัฒนาจำนวน 5 แห่ง รวมวงเงินลงทุนมากกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน ในปัจุจบันเปิดให้บริการแล้ว 1 แห่ง คือ โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ำนนทบุรี 3 มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 10,053 ล้านบาท

และส่วนที่ยังไม่เริ่มการก่อสร้าง 4 แห่ง คือ 1.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ทช. อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากประชาชาชนคัดค้าน วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 9,750.18 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท (ทช.) อยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และประเมินวงเงินลงทุน

3.โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) วงเงินรวมทุนรวมก่อสร้างถนนโครงข่าย ราว 15,822 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานประเมินผลกระทบอีไอเอ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ 4.โครงการก่อสร้างสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี ทล. อยู่ระหว่างพิจารณารายงานอีไอเอ วงเงินลงทุนรวมโครงข่ายถนน 8,534 ล้านบาท

จากการประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่า ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง คิดเป็น 20% ของเป้าหมายรวมในปี 2565 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงเห็นควรให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยระบุว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร ที่มีระยะทางรวม 59 กิโลเมตร ซ้อนทับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านใต้) ในช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทั้งโครงการปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติอีไอเอ งบลงทุนรวมประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

“สะพานข้ามแม่น้ำจ้าพระยา เชื่อมแม่น้ำท่าจีนส่วนนี้ อยู่ในแพ็คเกจการออกแบบโครงการพระสมุทรเจดีย์ แต่เราแบ่งงานก่อสร้างออกมาเป็นส่วนๆ ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบก่อสร้างหลักพันล้านบาท ไทม์ไลน์น่าจะนำออกมาประมูลก่อสร้างได้ก่อนส่วนอื่น”

สำหรับกรอบดำเนินงาน ภายหลัง ทช.ได้รับงบประมาณจัดสรรในปี 2563 แล้ว คาดว่าจะเริ่มงานสำรวจออกแบบโครงการอย่างละเอียด และในปี 2564 จะเริ่มขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน ก่อนจะเริ่มประมูลและก่อสร้างในปี 2565 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2567 ซึ่งยอมรับว่าล่าช้ากว่ากรอบกำหนดของกระทรวงคมนาคมไปประมาณ 2 ปี เนื่องจากที่ผ่านมามีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี 2563 ที่เข้ามากระทบต่อการเริ่มงานสำรวจ

นายปฐม ยังกล่าวด้วยว่า โครงการสะพานบริเวณสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่คัดค้านจำนวนมาก แต่ทางจังหวัดนนทบุรีก็สนับสนุนให้ก่อสร้าง เพราะเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกเดินทาง ส่งผลให้ปัจจุบัน ทช.ต้องนำโครงการมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย