ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง

ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง

ทำความเข้าใจกับการ 'หักค่าใช้จ่าย' ก่อน 'ยื่นภาษี' เงินได้บุคคลธรรมดา

เทศกาล "ยื่นภาษี" วนมาถึง หลายคนมีความกังวลว่าจะต้องหาเงินมา "เสียภาษี" เยอะ ซึ่งตามหลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้คิดจากแค่จาก "เงินได้" ตลอดทั้งปีเท่านั้น แต่ต้องคำนวณจากสมการ

"เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน"

= เงินได้สุทธิ

158338706677

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

       

"ค่าใช้จ่าย" คือสิทธิในการหักต้นทุนที่เราต้องเสียไปตลอดทั้งปีออกจากรายได้ที่เราได้รับก่อนนำไปคำนวณภาษี เพราะการทำงานมาทั้งปี ไม่ได้มีแต่รายได้แต่มีรายจ่าย ที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจิปาถะ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีเช่นกัน 

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้เงินได้เสียไประหว่างทำงานสร้างเงินได้ในแต่ละปี ซึ่งสามารถนำมา "หักค่าใช้จ่าย" ออกจากเงินได้เพื่อลดภาระภาษีตามความสัมพันธ์กับประเภทของเงินได้ของแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนี้

158338804066

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า การหักค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 : ค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือการหักค่าใช้จ่ายโดยรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้หลักฐานค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 : หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร หรือเรียกสั้นๆ ว่าหักตามจริง ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

  

ทั้งนี้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้จากเงินเดือน หรือเงินได้ประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว และ/หรือ ผู้ที่มีรายได้จากการว่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในเงินได้ประเภทที่ 2 จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้สูงสุด 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีเงินได้ประเภทอื่นๆ จะต้อง ยึดการหักค่าใช้จ่าย ตามประเภทเงินได้ที่ตัวเองได้รับมาในปีภาษี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :