คมนาคมเข้มข้าราชการ งดเดินทางพื้นที่เสี่ยง

คมนาคมเข้มข้าราชการ งดเดินทางพื้นที่เสี่ยง

“คมนาคม” สั่งห้ามข้าราชการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง กันโรคโควิด -19 เข้มหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 14 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ก.พ.) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในบันทึกข้อความเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  (COVID-19) ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติตต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อนหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

2.กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-19

3.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง หรือแวะผ่านประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว