รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 ก.พ.63)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 ก.พ.63)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)