ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.670 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.156 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.670 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.156 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 30.670 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 30.514 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.156 บาท/ดอลลาร์)