โรงงานเปิด-ปิดในอีอีซี

โรงงานเปิด-ปิดในอีอีซี

หัวใจของการลงทุนคือการเปิดโรงงานเพื่อดำเนินกิจการ ผลิตก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการออกสู่ตลาด ซึ่งทุกขั้นตอนมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสิ้น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจำนวนโรงงานที่ขอเปิดกิจการ

หัวใจของการลงทุนคือการเปิดโรงงานเพื่อดำเนินกิจการ ผลิตก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการออกสู่ตลาด ซึ่งทุกขั้นตอนมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสิ้น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจำนวนโรงงานที่ขอเปิดกิจการในปี 2562 ที่ผ่านมาเปิดเผยโดยกรมโรงานชี้ว่า จำนวนโรงงานที่เปิดในปีที่ผ่านมามีจำนวนที่ลดลง สวนทางกับมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากกว่า 50%

ส่วนปี 2563 มีการคาดการณ์ในภาพรวมว่าการเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการน่าจะมีจำนวนโรงงานสูงกว่าปี 2562 ประมาณ 10% ส่วนยอดเงินลงทุนน่าจะใกล้เคียงที่ 5 แสนล้านบาท 

เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีน่าสนใจมาก รวมทั้งการประกาศผังเมืองอีอีซีที่ชัดเจน  จึงคาดว่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ต้องจับตาผลกระทบจากสถานการณ์โลกอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงการการอนุญาตให้ตั้งโรงงาน แต่การจับตามให้โรงงานต่างๆไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนก็เป็นสิ่งจำเป็น กรมโรงงานจึงมีมาตรการเฝ้าระวังและเตือนภัย Smart Monitoring ตลอด24 ชั่วโมงด้วย