เปิดทศวรรษเทคโนโลยี 'เอไอ' โลก

เปิดทศวรรษเทคโนโลยี 'เอไอ' โลก

สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เป็นวันแรกของปี 2563 ที่ถือเป็นทศวรรษแห่งการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(เอไอ)อย่างแท้จริงด้วย

เพราะนับจากนี้ไป สิ่งต่างๆรอบตัวเราจะรายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีประเภทนี้

ไอดีซี บริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อดังของโลก คาดการณ์ว่า รายได้ต่อปีจากเทคโนโลยีเอไอทั่วโลกในช่วงปี 2562-2566 จะมีมูลค่าถึง 98,400 ล้านดอลลาร์ แยกเป็น ยอดขายรถไฟฟ้ารายปี

ในปี2568 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 10 ล้านคัน ส่วนในปี2573  จะมีจำนวน 28 ล้านคัน

ส่วนสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งเทคโนโลยี 5 จี ในปี2563 จะครองสัดส่วนประมาณ 1.1% และในปี2568 จะครองสัดส่วนมากขึ้นเป็น 30.1% และจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ในปี2561 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 22,000 ล้านดอลลาร์ ในปี2568 คาดว่าจะมีมูลค่า 38,600 ล้านดอลลาร์ ส่วนในปี2573 คาดว่ามูลค่าโดยรวมจะอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขคาดการณ์ข้างต้น รวมถึงในส่วนของไทยด้วย ภายใต้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เดินไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เปิดทศวรรษเทคโนโลยี 'เอไอ' โลก