อุตฯ ผนึกรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น ดึงถ่ายทอดเทคโนโลยี

อุตฯ ผนึกรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น ดึงถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม ขยายความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น ดึงถ่ายทอดเทคโนโลยีเอสเอ็มอีไทย เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หนุนอีอีซี

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเดือน ม.ค.–ธ.ค.2562 ตัวเลขการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 รองจากจีน มีมูลค่าการลงทุน 73,102 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย 6,000 กิจการ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือ อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือทั้งกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่นรวม 30 ฉบับ

โดยเป็นการลงนาม MOU กับรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นถึง 21 จังหวัด จากทั้งหมด 47 จังหวัด รวมถึงจังหวัดเอฮิเมะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน

นอกจากนั้น รัฐบาลไทยผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในอีอีซี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค CLMV ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนจากญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ

ล่าสุดนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจาก จ.เอฮิเมะ ได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มอุตสาหกรรมจากจังหวัดเอฮิเมะเลือกมาลงทุนในไทยแล้ว 15 บริษัท โดยลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร อาหารแปรรูป พลาสติก และเคมีภัณฑ์ มูลค่าการลงทุน 5,000 ล้านบาท

“กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า นักธุรกิจจากจังหวัดเอฮิเมะที่ได้ลงทุนในประเทศไทยแล้ว หรือที่วางแผนจะมาลงทุนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และหากท่านใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในไทย พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่และหวังว่าการหารือร่วมกันครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปร่วมกันในอนาคต”

นอกจากนี้ บริษัท N.S. Corporation ในนามของจังหวัดเอฮิเมะ ได้มอบเครื่อง Supersonic Wave Dryer จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 35,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเครื่อง Supersonic Wave Dryer เป็นเครื่องอบแห้งอาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสอาหารคงเดิม โดยจะนำไปติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเอสเอ็มอีไทย