'พริ้นซิเพิลฯ' ผนึกนิฮอนเคเอ รุกตลาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

'พริ้นซิเพิลฯ' ผนึกนิฮอนเคเอ รุกตลาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

“พริ้นซิเพิล แคปิตอล”ลงนาม “นิฮอน เคเอ” ลุยธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในไทยเน้นฟื้นฟู ให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรง กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ภายใต้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด (Nihon Keiei)บริษัทในเครือNK Groupจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากกว่า50ปีเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

โดยจะร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทซึ่ง PRINC ถือหุ้น51%และบริษัท นิฮอน เคเอ จำกัดถือหุ้น49% มีกรอบระยะเวลาการลงทุนใน 2 ปีแรกเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2563

 “รูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุที่เราดำเนินการ จะเน้นการดูแลด้วยแนวคิดSelf-relianceให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ ไม่ใช่เพียงแค่Care Servicesที่เพียงดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุในแบบของการฟื้นฟู หรือที่เรียกว่าRehabilitation Careและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะให้ผู้สูงอายุเข้ามาพักในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3-9 เดือน เพื่อมาฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำ การเปลี่ยนเสื้อผ้า การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้นเมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อม ก็จะให้กลับไปอยู่บ้านเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งอาจจะเป็นแบบอยู่เองตามลำพังหรือมีผู้ช่วย”นายสาธิต กล่าว

ทั้งนี้บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด บริษัทในเครือNK Groupนับเป็นหนึ่งในพันธมิตรใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของพริ้นซิเพิล แคปิตอล มุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยมีแผนจับมือพันธมิตรใหม่ทั้งในและต่างประเทศในการร่วมกันพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐHealthcare 4.0ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายมาซาโตชิ ฮิราอิ ประธาน บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการขยายธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ(Elderly Care)ในประเทศกลุ่มอาเซียน และมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยได้ทำการศึกษาตลาดในประเทศไทยมากกว่า2ปีปัจจุบันบริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด(Nihon Keiei)ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล/ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home)ผู้สอบและรับทำบัญชี ร้านขายยาโดยผ่านบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังมีการขยายธุรกิจในเวียดนาม เพื่อดำเนินการด้านศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ(Care Helper)อีกด้วย