'โลจิสติกส์ไทย' ศักยภาพแค่ไหนในเอเชีย

'โลจิสติกส์ไทย' ศักยภาพแค่ไหนในเอเชีย

ปัจจัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุน มีหลายด้าน "โลจิสติกส์" ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หากว่ามีดี แข่งขันได้ ก็จะช่วยดุึงดูดการลงทุนได้ แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม การลงทุนคงหนีหาย

ขีดความสามารถการแข่งขันและความน่าสนใจเพื่อดึงดูดการลงทุนมีหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “โลจิสติกส์” ที่ไม่ได้หมายถึงแค่การขนส่งสินค้า แต่หมายถึงสถานที่เก็บสินค้า สถานที่เก็บวัตถุดิบ

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่ไม่ได้วัดแค่ตัวเงินที่ต้องจ่ายไป แต่หมายถึงเวลาหากวางระบบไม่ดีก็ใช้เวลานานและนั่นคือต้นทุนที่มีค่าที่สุดของภาคธุรกิจทำให้แต่ละประเทศต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์การลดต้นทุนโลจิกติกส์ในทุกด้าน

157788043243

สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของไทยที่มีแผนใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมาเป็นโครงข่ายหลักของระบบโลจิกติกส์และต่อเนื่องเชื่อมโยงไปสู่โครงข่ายของภาคเอกชน

เพื่อทำให้โลจิสติกส์ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหากเทียบกับแหล่งลงทุนอื่นๆซึ่งรายงาน Asian Economic Integration Report 2019/2020จัดทำโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เผยถึงดัชนีโลจิสติกส์ไว้