ไทยมี 'เอฟทีเอ' ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ไทยมี 'เอฟทีเอ' ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ทำให้การมีแผนสำรองเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้

ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ทำให้การมีแผนสำรองเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ รวมถึงข้อตกลงการค้าในรูปแบบพหุภาคี คือหลายประเทศร่วมกันทำการค้าเสรีทั้งรูปแบบทำเป็นกลุ่มประเทศ หรือ ทั้งภูมิภาค กลายเป็นทางเลือกเพื่อทางรอดที่ยังเหลืออยู่

เอฟทีเอที่ว่านี้ จะเจรจาครอบคลุมทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ และการส่งเสริมการลงทุน หากประเทศใดมีเอฟทีเอ ที่ดีก็ถือเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลงทุนที่น่าจับตามองเพราะแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่เอฟทีเอต่างๆที่มีอยู่จะทำให้ความเล็กกลายเป็นความเผ็ดร้อนด้านการลงทุน 

อฟทีเอจึงเป็นนโยบายที่ช่วยส่งเสริมแผนผลักดันการลงทุนเเละเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้เปิดเผยรายงาน Asian Economic Integration Report 2019/2020 สาระส่วนหนึ่งเผยถึงจำนวนเอฟทีเอของประเทศต่างๆในเอเชีย ซึ่งพบว่า กลุ่มเอเชียตะวันออก มีเอฟทีเอมากที่สุด รองลงมาคืออาเซียน ส่วนไทยถือว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยแต่ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 157684814276