รู้ก่อนยื่นภาษี ปี 62 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง

รู้ก่อนยื่นภาษี ปี 62 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง

เช็คลิสต์รายการลดหย่อนภาษี เตรียมพร้อมยื่นภาษีปี 2562 ที่กำลังจะมาถึง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามกฎหมายและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละคน จะถูกคำนวณแตกต่างกันออกไปตามขั้นของรายได้สุทธิ 

157673011816

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับการยกเว้นในการคิดอัตราภาษี คือกลุ่มที่ รายได้สุทธิ (หักลบจากค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนเป็นที่เรียบร้อย) เหลือไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีรายได้ตลอดทั้งปีรวมแล้วไม่เกิน 310,000 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,833 บาท เมื่อถูกหักค่าลดหย่อนส่วนตัวสูงสุด 160,000 บาท จะเหลือสัดส่วนเงินได้สุทธิที่ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี

ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้รวมตลอดทั้งปีมากกว่า 310,000 บาท หรือมากกว่าเดือนละ 25,833 บาท จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2562 มีหลายมาตราการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ หลายรายการ ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีส่วนตัว ไปจนถึงมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหากบริหารจัดการได้ดี บางคนอาจไม่ต้องเสียภาษี หรืออาจได้คืนเงินภาษีด้วย

โดยปี 2562 มีสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

157658611381

157658613083