อุตฯ อีวี ศักยภาพที่รอการเติบโต

อุตฯ อีวี ศักยภาพที่รอการเติบโต

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่รัฐต้องการส่งเสริมให้เป็นอุตสาหรรมที่ให้มีการเข้ามาลงทุนจำนวนมาก พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการผลิตของไทยด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ไทย มีศักยภาพและรากฐานที่เข้มแข็งจากการผลิตรถยนต์แบบสันดาปทั่วไป หรือ รถยนต์ใช้พลังงานฟอสซิล ในฐานะเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมานาน แต่ด้วยการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ทำให้ขณะนี้เป้าหมายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ภายใต้โครงการอีอีซี จึงมุ่งไปที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า รถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความซับซ้อนกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อนหน้าที่ไทยมีความถนัด การเปลี่ยนผ่านจึงดูเป็นเรื่องยากแต่ในทางปฎิบัติจะพบว่า ไทยมีศักยภาพด้านรถยนต์ไฟฟ้าในระดับที่น่าจับตามอง

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2563 น่าจะทำตัวเลขได้ประมาณ 58,500 ถึง 65,000 คัน หรือขยายตัวกว่า96% ถึง 118 %หลังจากที่คาดว่าจะขายได้ 29,800 คัน หรือขยายตัวกว่า50% ในปี 2562

157586763320

อ่านข่าว-กระตุ้นรัฐเร่งแผนส่งเสริม 'อีวี' หวั่นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว