อีอีซีดันไทยชิงตลาด“ธุรกิจบริการ”

อีอีซีดันไทยชิงตลาด“ธุรกิจบริการ”

เศรษฐกิจประเทศไทยมีภาคการส่งออกสินค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของอัตราเติบโตเศรษฐกิจถึง50% ที่เหลือเป็นภาคการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการบริโภคเอกชน และที่เหลือของเหลือจากนั้นอีกคือ ภาคบริการ ที่ดูเหมือนยังไม่ค่อย ได้พูดถึงมากนัก

ทั้งที่ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของโลกที่แต่ละประเทศมีการพัฒนาและก้าวเข้าเป็นผู้เล่นเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาด“บริการ” ที่ก่อนหน้านี้ประกอบด้วยการบริการด้านโลจิสติกส์ ก่อสร้าง การเงิน และเทรดเดอร์ 

อย่างไรก็ตาม ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา รายงานการค้าโลก 2019  จัดทำโดยองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ระบุว่าแนวโน้มการเติบโตของการส่งออกและนำเข้าธุรกิจบริการมีการขยายตัวสูงมาก 

ขณะเดียวกันรูปแบบตัวธุรกิจบริการเองก็เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัย เทคโนโลยี ทำให้เกิดรูปแบบบริการใหม่ๆเช่น ไอซีที การขนส่ง ท่องเที่ยว หรือบริการสุขภาพ

สำหรับประเทศไทยแม้รายงานไม่ได้ระบุถึงแต่ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะเป็นอีกตัวเป็นอีกตัวแปรที่จะวัดได้ว่าโครงการนี้ที่มีเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีจะผลักดันไทยเข้าสู่สนามตลาดบริการนี้ได้หรือไม่ 

อ่านข่าว-BIG STORY : รัฐมั่นใจ 'อีอีซี' ดันไทยผงาดเอเชีย - ทุน