'สัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจ' จากยอดผลิตรถยนต์ ต.ค. ลดฮวบ 22.52%

'สัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจ' จากยอดผลิตรถยนต์ ต.ค. ลดฮวบ 22.52%

ส.อ.ท.ยอดผลิตรถยนต์ เดือน ต.ค. ลดลง 22.52%เหตุเศรษฐกิจคู่ค้าซบพร้อมหั่นเป้าผลิตรถจักรยานยนต์ลง 4 หมื่นคัน หลังประเมินยอดส่งออกและใช้ในประเทศพบลดลง

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าส.อ.ท.ปรับประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ปีนี้ลดลง 40,000 คัน มาอยู่ที่ 2,100,000 คัน แต่เพิ่มขึ้น 1.79% จากปี 2561

เนื่องจากประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกลดลง 10,000 คัน อยู่ที่ 350,000 คัน หรือลดลง 5.71%และปรับเป้าผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 30,000 คัน มาอยู่ที่ 1,750,000 คัน แต่เพิ่มขึ้น 3.43% จากปี 2561

ขณะที่ส.อ.ท.ยังคงประมาณการภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ปีนี้จากครั้งก่อนอยู่ที่ 2,000,000 คัน เป็นการผลิตเพื่อส่งออกคาดผลิตได้ 1,000,000 คัน และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1,000,000 คัน 

โดยล่าสุด 10 เดือนของปีนี้(ม.ค.-ต.ค.2562) ยอดผลิตรถยนต์ทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,725,414 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกับปีก่อน 4.21% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกผลิตได้ 898,588 คัน ลดลง 6.55% สอดคล้องกับยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปรวมอยู่ที่ 906,653 คัน ลดลง 4.78% มีมูลค่าส่งออก 469,002.46 ล้านบาท ลดลง 6.08%

ส่วนยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศผลิตได้ 826,826 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกับปีก่อน 1.53% แม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% แต่เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ และผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ภาพรวมยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง

ทั้งนี้เห็นได้จากการผลิตรถยนต์เดือนต.ค. มีทั้งสิ้น 152,787 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกับปีก่อน 22.52% เป็นการลดลงจากทั้งยอดผลิตเพื่อส่งออกผลิตได้ 83,635 คัน ลดลง 14.01% ตามยอดส่งออกอยู่ที่ 85,552 คัน ลดลง 8.34% จากการส่งออกที่ลดลงเกือบทุกตลาดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว ส่วนยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศผลิตได้ 69,152 คัน ลดลง 30.81% ตามยอดขายอยู่ที่ 77,121 คัน ลดลง 11.3%