ขยะในอีอีซีกำลังจะเป็นสิ่งมีค่า

ขยะในอีอีซีกำลังจะเป็นสิ่งมีค่า

เป้าหมายของอีอีซีที่นำรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ดังนั้นการจัดการปัญหาขยะจะไม่ใช่สิ่งไร้ค่าไม่มีประโยชน์อีกต่อไป แต่ขยะซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่หมดประโยชน์ในกิจกรรมหนึ่ง จะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นต่อได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าโครงการหลายเรื่องซึ่งประเด็นการจัดการขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อย่างยั่งยืนก็ได้รับการพิจารณา โดยมีการประเมินว่าขยะในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 6,800ตันต่อวัน              

ขณะที่การจัดการยังถือว่าขาดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ใช้วิธีฝังกลบซึ่งจะเป็นผลเสียในวงกว้าง ขณะเดียวกันมีแนวโน้มว่าขยะที่สะสมอยู่รวมกับขณะเกิดใหม่ตามขีดความสามารถการพัฒนาของพื่้นที่กำลังจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จะทำให้อีอีซีกลายเป็นแหล่งปัญหาอันเกิดจากความเจริญซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากของรูปแบบการพัฒนาแบบเก่าๆ

อย่างไรก็ตาม ตามเป้าหมายของอีอีซีที่นำรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดว่าขยะจะไม่ใช่สิ่งไร้ค่าไม่มีประโยชน์อีกต่อไป แต่ขยะซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่หมดประโยชน์ในกิจกรรมหนึ่ง จะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นต่อได้ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่งผลการพิจารณาของกบอ.ได้เน้นการตอบโจทย์เงื่อนไขการพัฒนาอีอีซีดังกล่าว 

อ่านข่าว-'ฐานดิจิทัลอีอีซี' ดันธุรกิจแกร่งจากข้างใน