แผนเสริมแกร่งคนอีอีซี

แผนเสริมแกร่งคนอีอีซี

มีรายงานเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

มีรายงานเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  จัดทำโดยกระทรวงแรงงาน ระบุว่า จากปัจจุบันจนถึงปี พ.ศ.2570 ภาพรวมจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเป้าหมายถึง 191,119 คน

 

แม้จะมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่เชื่อว่า ปัญหาคนตกงาน ไม่มีงานทำ จะยังมีอยู่ต่อไปเพราะจำนวนคนไม่ใช่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแม้อัตราการเกิดต่ำแต่ก็ยังถือว่าไทยน่าจะมีกำลังแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ เพราะปัญหาแรงงานในอนาคตที่แท้จริง คือเรื่องของ ทักษะความรู้และความสามารถที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากกว่า

 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เคียง ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยี

 

รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ กรอบวงเงิน6,780.35 ล้านบาท กำลังจะเป็นคำตอบแห่งอนาคต หากแผนดำเนินการนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้

อ่านข่าว-'อีอีซี' มีแผนหางานให้ 'หุ่นยนต์' ทำ