อีอีซีช่วยลดปัญหาคนตกงาน

อีอีซีช่วยลดปัญหาคนตกงาน

ท่ามกลางกระแสการเลิกจ้าง คนตกงาน เพราะเศรษฐกิจฝืด แต่จากนี้นับไปอีกไม่กี่ปี ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะมีการจ้างงาน

ท่ามกลางกระแสการเลิกจ้าง คนตกงาน เพราะเศรษฐกิจฝืด แต่จากนี้นับไปอีกไม่กี่ปี ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะมีการจ้างงาน

ในพื้นที่ อีอีซีเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านคน ในช่วง 20 ปี (2561-2580) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานที่เฉลี่ย2.5% ต่อปี

เป้าหมายดังกล่าวเป็นผลจากการยกระดับการลงทุนในทุกด้านไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก เพื่อให้เกิดฐานเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และเกิดการพัฒนาคน ความรู้และเทคโนโลยี ให้ก้าวทันโลกจีดีพีของพื้นที่ อีอีซีเฉลี่ยช่วง 20 ปี (2561-2580) ที่6.30% ต่อปี

ทั้งนี้ จะมีกำลังคนเพียงพอ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 90% โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2567

นอกจากนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน) ชาวต่างชาติมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 11.3% ต่อปีและชาวไทย7.6 %ต่อปี ในช่วง 20 ปี (2561-2580)

ตามแผนงานที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.ชี้ว่าอีอีซี จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศรวมถึงปัญหาคนตกงานตอนนี้ได้หากแผนการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย