อีอีซีในบริบทเชื่อมโยงภูมิภาค

อีอีซีในบริบทเชื่อมโยงภูมิภาค

เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอีอีซีคือการสร้างความแข็งแกร่งของพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนไม่เเพียงในส่วนอื่นๆของประเทศแต่รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนด้วย

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่ มีประชากรรวมกัน 650 ล้านคน ถ้ามองให้เป็นตลาดรองรับสินค้าก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะมาลงทุนถ้ามองในมุมแรงงาน พอจะสบายใจได้ว่ามีแรงงานขับเคลื่อนธุรกิจ
ดังนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กำลังมีขึ้นจึงเป็นที่จับตาถึงการขับเคลื่อนของกลุ่มความร่วมมือนี้ ว่าจะมีทิศทางอย่างไรเพราะอาเซียนมีผลต่อการค้า การลงทุนที่สำคัญของโลก
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันของไทยที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาค เริ่มจากเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา เมียนมา และขยายต่อเนื่องไปยังอาเซียนทั้งภูมิภาค ซึ่งแน่นอนอาเซียนก็จะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับการค้าโลกอีกทอดหนึ่ง
ข้อมูลจากรายงาน ASEAN Integration Report 2019 จัดทำโดย สำนักเลขาธิการอาเซียน( ASEAN Secretariat) ระบุว่า อาเซียนเป็นทั้งประเทศผู้รับการลงทุนในฐานะเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของโลก ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ออกไปลงทุนนอกภูมิภาครายใหญ่เช่นกัน นอกจากนี้รายงานยังเผยถึงสัดส่วนการส่งออกและนำเข้าทั้งสินค้าและบริการของภูมิภาคนี้ด้วย