ประเทศที่เก็บ 'ภาษีเงินได้บุคคล' สูงที่สุดในโลกปี 62

ประเทศที่เก็บ 'ภาษีเงินได้บุคคล' สูงที่สุดในโลกปี 62

มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องจ่ายภาษี เพื่อแลกกับสวัสดิการสังคมที่ได้รับ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่อย่างเช่น ญี่ปุ่น หรือหลายประเทศในยุโรป

ภาษีเงินได้บุคคลจะถูกแปลงไปเป็นสวัสดิการสังคมที่ดี มีคุณภาพ ระบบสาธารณูปโภคที่เยี่ยมยอด การศึกษาฟรี การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ดี มีเงินบำนาญก้อนโต มีเงินอุดหนุนคนพิการ คนตกงานและคนที่มีฐานะยากจน

  เคพีเอ็มจี บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของโลกสัญชาติอังกฤษ ได้เผยแพร่รายงานสำรวจการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วโลกประจำปี 2562 พบว่า สวีเดน เป็นประเทศที่เก็บภาษีส่วนนี้สูงที่สุดคือ 57.19% รองลงมาคือญี่ปุ่น 55.95% อันดับ 3 ออสเตรีย 55% อันดับ 4 เนเธอร์แลนด์ 51.75% 

   

อันดับ 5 เบลเยียม 50% อันดับ 6 ไอร์แลนด์ 48% อันดับ 7 ออสเตรเลีย 45% อันดับ 8 จีน 45% อันดับ 9 ฝรั่งเศส 45% และอันดับ 10 เยอรมนี 45%

   ในส่วนของไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ คงต้องเร่งปรับปรุงระบบสวัสดิการในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมประชากรผู้เสียภาษีทุกกลุ่ม โดยไม่ให้เกิดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ

ประเทศที่เก็บ 'ภาษีเงินได้บุคคล' สูงที่สุดในโลกปี 62