TFEX REPORT 30 September 2019

TFEX REPORT 30 September 2019

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 30 September 2019 มีปริมาณการซื้อขายที่ 278,919 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 112,856 สัญญา Single Stock Futures 107,608 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 45,776 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 16,308 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,418 สัญญา USD Futures 7,258 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,065,406 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,090.31 จุด ลดลง -4.42 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -5.51 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการ
ซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                 Product             Most Active Series      Volume     Settlement      Change

        SET50 Index Futures           S50Z19                107,933         1,084.8         -3.1 (-0.28%)
        Stock Futures                     TRUEZ19               11,742            5.29           -0.13 (-2.4%)
        Gold Online Futures            GOZ19                   29,100         1,499.7         -8.2 (-0.54%)
        Gold Futures                      GF10V19                8,620           21,680          -170 (-0.78%)
        Gold-D Futures                   GDZ19                       3              1,499.4       -11.4 (-0.75%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3J20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 47.15 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -0.85 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน     สัดส่วนการซื้อขาย

          ผู้ลงทุนสถาบัน               33.37%

          ผู้ลงทุนทั่วไป                 45.37%

          ผู้ลงทุนต่างประเทศ          21.26%