ประกาศราคาแร่ (30 ก.ย.62)

ประกาศราคาแร่ (30 ก.ย.62)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)