(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.626 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.626 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (27 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 30.626 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 30.611 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)