ราคายางพารา (27 ก.ย.62)

ราคายางพารา (27 ก.ย.62)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)