“คิงเพาเวอร์” ชูธุรกิจเพื่อสังคม ดันคนไทย ก้าวไกลเวทีโลก

“คิงเพาเวอร์” ชูธุรกิจเพื่อสังคม ดันคนไทย ก้าวไกลเวทีโลก

คิง เพาเวอร์ เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ผนึกเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าร่วม ดันศักยภาพคนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก