ลูกหนี้เฮ! ธปท.ถอยออกเกณฑ์คุมเพดานก่อหนี้

ลูกหนี้เฮ! ธปท.ถอยออกเกณฑ์คุมเพดานก่อหนี้

แบงก์ชาติชี้ยังไม่มีการกำหนดใช้มาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้ภายในปีนี้ ชี้เกาะติดสถานการณ์หนี้ครัวเรือนใกล้ชิด หากมีความเปราะบางเพิ่ม เตรียมออกเกณฑ์กำกับ

      นายรณดล นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ธปท. ได้ออกมาตรการในหลายส่วนเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนและมีกระแสข่าวว่าธปท. อาจมีมาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุดหรือdebt service ratio (DSR) limit เพิ่มเติมขอชี้แจงว่าปัจจุบันธปท. ยังไม่ได้มีแผนที่จะนำมาตรการนี้มาบังคับใช้ภายในปีนี้

     ปัจจุบันธปท. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินใน2 เรื่องได้แก่(1) การกำหนดมาตรฐานกลางในการคำนวณDSR ทั้งในส่วนภาระหนี้และรายได้ของผู้กู้ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงิน แต่ละแห่งมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันโดยล่าสุดได้มีข้อตกลงมาตรฐานกลางDSR ร่วมกันแล้วคาดว่าจะเริ่มรายงานข้อมูลDSR ตามมาตรฐานกลางให้ธปท. ได้ภายในไตรมาส4 ปีนี้และ(2) การผลักดันให้สถาบันการเงินนำหลักการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ(responsible lending) ไปใช้

     โดยลูกหนี้ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีพหลังชำระหนี้แล้ว(affordability)

      ทั้งนี้ธปท. จะติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิดส่วนหนึ่งผ่านข้อมูลDSR ตามมาตรฐานกลางที่ธนาคารพาณิชย์รายงานซึ่งหากพบว่าสถานการณ์มีความเปราะบางมากขึ้นธปท. อาจพิจารณาออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินกรอบการบังคับใช้และจังหวะเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน