ICT Sector - มากกว่าตลาด

ICT Sector - มากกว่าตลาด

การเติบโตมีแนวโน้มต่อเนื่องไปในช่วง 2H62

Event

สรุปผลประกอบการ 1H62, มุมมองต่อแนวโน้มใน 2H62 และปรับสมมติฐาน risk free rate

lmpact

กำไรจากธุรกิจหลักใน 1H62 โต 10% YoY จาก DTAC และ TRUE

ในช่วง 1H62 หุ้นกลุ่ม ICT ที่เราศึกษา คือ ADVANC, DTAC, TRUE, THCOM และ INTUCH มีกำไรสุทธิรวมกัน 2.64 หมื่นล้านบาท ลดลง 26% จาก 1H61 ซึ่งมีรายการพิเศษ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยหลักๆ มาจากจากกำไรพิเศษของ TRUE ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ออกไปให้กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรจากธุรกิจหลักของกลุ่ม ICT ใน1H62 จะอยู่ที่ 2.46 หมื่นล้านบาท (+10% YoY) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรของ DTAC และ TRUE เป็นหลัก โดยกำไรของ DTAC โตถึง 78% YoY ในขณะที่ TRUE พลิกจากที่มีผลขาดทุนจากธุรกิจหลัก 1.8 พันล้านบาท มาเป็นมีกำไรจากธุรกิจหลัก 413 ล้านบาท

คาดว่ากำไรของกลุ่มใน 2H62 จะเพิ่มขึ้นได้ทั้ง HoH และ YOY

เราคาดว่ากำไรของกลุ่มน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2H62 ตามการเติบโตของผู้ประกอบการมือถือ โดยปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนกำไรของผู้ประกอบการมือถือได้แก่ i) รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นตาม ARPU ที่สูงขึ้นหลังจากที่โปรโมชั่น Unlimited fixed speed สำหรับลูกค้าเดิมค่อย ๆ จบไปตั้งแต่ 3Q62 เป็นต้นไป ii) คาดว่า TRUE จะรับรู้กำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์บางรายการออกไปให้กับกองทุน DIF ใน 3Q62 และ iii) ฐานกำไรที่ต่ำใน 4Q61 ซึ่งเป็นช่วงที่ DTAC และ TRUE มีการบันทึกรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการระงับกรณีพิพาททางกฎหมาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ส่งผลให้เราปรับลดสมมติฐาน risk free rate ลงตาม

จากการที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร zero coupon bond อายุ 10 ปี ของไทยลดลงจาก 2.5% เมื่อสิ้นปี 2561 ล่าสุดมาอยู่ที่ 1.44% เราจึงปรับลดสมมติฐาน risk free rate (Rf) ในการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (DCF) จากเดิม 3.7% เหลือ 3.1% (อิงจาก IESE global CFO survey ปี 2562) แม้ว่าการปรับลด Rf ลงจะทำให้ราคาเป้าหมายของหุ้นกลุ่ม ICT เพิ่มขึ้น แต่เรายังคงคำแนะนำหุ้นในกลุ่มที่เราดูแลอยู่เอาไว้เหมือนเดิม (Figure 7)

อัตราผลตอบแทนของ ADVANC และ INTUCH ยังคงน่าสนใจมากกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

เราได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ADVANC และ INTUCH กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและพบว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงในขณะที่ ADVANC และ INTUCH ยังจ่ายปันผลสูงหรือ มีส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นADVANC หรือ INTUCH ที่กว้างขึ้น ราคาหุ้นสองตัวนี้มักจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนที่มองหาอัตราผลตอบแทนจะหันมาลงทุนในหุ้นประเภทนี้แทนพันธบัตร ทั้งนี้ในการหาราคาหุ้นที่น่าจะเป็นของ ADVANC และ INTUCH เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร เรายึดประมาณการ DPS ของ ADVANC และ INTUCH ปี 2562 ไว้ที่ 7.56 บาท และ 2.77 บาท ตามลำดับ โดยให้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรอายุ
10 ปีเป็นปัจจัยผันแปรอยู่ในช่วง 1.2% - 1.8% บวกกับค่าเฉลี่ยของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่ 1.68% สำหรับ ADVANC และ 2.26% สำหรับ INTUCH ซึ่งภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ ดังกล่าว ทำให้เราได้ช่วงราคาของ ADVANC ที่ 224-263 บาท ในขณะที่ได้ช่วงราคาของ INTUCH ที่ 68-80 บาท

Valuation & Action

เรายังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่ม ICT ที่ "มากกว่าตลาด" เนื่องจาก i) ผลประกอบการโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นใน 2H62 ii) คาดว่ากำไรปี 2562 - 2563 จะโตดีและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็น่าสนใจ iii) risk free rate ลดลงทำให้มี upside จากราคาตลาดมากขึ้น

Risks

การแข่งขันในธุรกิจมือถือรุนแรงมากขึ้นและฉุดกำไรของทั้งกลุ่ม

กำไรหลักของกลุ่ม ICT ใน 2Q62 เพิ่มขึ้น 10% YoY

กำไรสุทธิรวมใน 2Q62 ของหุ้นกลุ่ม ICT ที่เราศึกษา คือ (ADVANC, DTAC, TRUE, THCOM และ INTUCH) ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 77% ของกลุ่ม ICT อยู่ที่ 1.32 หมื่นล้านบาท ทรงตัว QoQ แต่ลดลง 38% YoY

ผลประกอบการของ DTAC ใน 2Q62 โดดเด่นทั้ง QoQ และ YoY โดยโตถึง 20% QoQ และ 845%YoY เป็น 1.7 พันล้านบาท เนื่องจากต้นทุนลดลงหลังจากสิ้นสุดสัมปทานตั้งแต่ 3Q61 ทั้งนี้ สัมปทานเก่าของ DTAC กำหนดส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 30% ในขณะที่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปัจจุบันที่จ่ายให้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ที่ 3.75% เท่านั้น

กำไรสุทธิโดยรวมในช่วง 1H62 ของหุ้นกลุ่ม ICT ที่เราศึกษา อยู่ที่ 2.64 หมื่นล้านบาท ลดลง 26% จาก 1H61 ซึ่งมีกำไรพิเศษ 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรพิเศษของ TRUE ที่มาจากการขายสินทรัพย์ออกไปให้กับ DIF แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ หุ้น ICT ที่เราศึกษาจะมีกำไรหลักใน 1H62 รวมกัน 2.46 หมื่นล้านบาท (+10% YoY) โดยกำไรหลักที่เพิ่มขึ้นใน 1H62 ส่วนใหญ่มาจาก DTAC และ TRUE โดยของ DTAC เพิ่มขึ้นถึง 78% YoY ในขณะที่ของ TRUE พลิกจากที่มีผลขาดทุนหลัก 1.8 พันล้านบาทมาเป็นกำไรหลัก 413 ล้านบาท