(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.2874 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1873 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.2874 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1873 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.2874 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.4747 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1873 บาท/ยูโร)