(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.779 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.004 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.779 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.004 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.779 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.783 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.004 บาท/ดอลลาร์)