(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.7703 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0687 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.7703 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0687 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (14 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.7703 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (13 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.8390 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0687 บาท/ยูโร)