จีนเบอร์1ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สะพัด3.75แสนล้านดอลล์

จีนเบอร์1ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สะพัด3.75แสนล้านดอลล์

ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น หรือการปฏิรูปธุรกิจ และองค์กรสู่ดิจิทัล ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและบริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับองค์กรธุรกิจเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไอดีซี สำนักวิจัยเทคโนโลยีชั้นนำ คาดการณ์ว่า องค์กรในภูมิภาคนี้ จะใช้เม็ดเงินปฏิรูปสู่ดิจิทัลมากถึง 3.75 แสนล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ และจะมีการเติบโตของการใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไปจนถึงปี 2563

โดยคาดว่า เม็ดเงินการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นภูมิภาคเอเชีย ระหว่างปี 2560-2563 จะเติบโตราว 17.4%

จีนเบอร์1ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สะพัด3.75แสนล้านดอลล์


ไอดีซี ระบุว่า เส้นทางการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นในภูมิภาคเอเชีย จะเป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จากฮาร์ดแวร์ และบริการสู่รูปแบบแอพพลิเคชั่น บรรดาองค์กรธุรกิจทั้งหลายเริ่มคิดทบทวนแผนธุรกิจ และวิชั่นด้านดิจิทัล เพื่อดันองค์กรก้าวสู่เป้าหมายให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเห็นภาพชัดว่าองค์กรธุรกิจยุคอนาคตจะมีรูปแบบอย่างไร

อย่างไรก็ตาม “จีน” จะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของการใช้จ่ายด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการใช้จ่ายด้านนี้ทั้งหมดของภูมิภาค กลุ่มที่จะหว่านเม็ดเงินเพื่อการนี้มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน หรือราว 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นคาดว่าจะใช้งบราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น