ศตวรรษความชราฉุดขีดแข่งขันเอเชีย

ศตวรรษความชราฉุดขีดแข่งขันเอเชีย

ขณะนี้ หลายประเทศในเอเชียกำลังเจอปัญหาประชากรวัยทำงานลดลงต่อเนื่องและประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน รวมทั้งบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทย จนเรียกได้ว่าเอเชียกำลังอยู่ในศตวรรษแห่งความชรา

รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(โออีซีดี)ระบุว่า การมีประชากรสูงวัยแซงหน้าสัดส่วนประชากรหนุ่มสาววัยทำงาน จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานทั้งด้านสังคม กลยุทธ์การทำธุรกิจ และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งส่งผลให้ดุลอำนาจในระดับภูมิภาคและโลกเปลี่ยนไป

ศตวรรษความชราฉุดขีดแข่งขันเอเชีย

เพราะความชราเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ ประเทศที่มีคนชราเพิ่มอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจจะไม่เติบโต แถมยังฉุดรั้งความสามารถด้านการแข่งขันด้วย ส่วนประเทศที่มีวัยแรงงานมากเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โออีซีดี ประเมินแนวโน้มประชากรวัยทำงานในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนช่วงปี 2563-2603 ลดลง ส่วนคนวัยเกษียณ หรือผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วน 30% ของประชากรทั่วโลกภายในปี 2603

นี่คือหนึ่งในแนวโน้มสำคัญของโลก ที่รัฐบาลหลายประเทศต้องเตรียมรับมือให้ได้ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเงิน และการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนสูงวัย