วิกฤติศรัทธาวัคซีน : ภัยคุกคามสาธารณสุขโลก

วิกฤติศรัทธาวัคซีน : ภัยคุกคามสาธารณสุขโลก

ขณะนี้หลายประเทศในบางภูมิภาคของโลกแทบไม่มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน ถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง และองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ)กำหนดให้ความลังเลของผู้คนต่อการฉีดวัคซีนเป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของโลก

บรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความไม่ไว้วางใจของผู้คนต่อการฉีดวัคซีน กำลังทำให้ความพยายามต่อสู้กับโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งที่ป้องกันได้หมดความหมาย ล่าสุด เวลคัม ทรัสต์ องค์กรการกุศลที่ทำงานด้านชีวการแพทย์ของอังกฤษ ได้สำรวจทัศนคติของผู้คนทั่วโลกประมาณ 140,000 คนใน 142 ประเทศ พบว่า ผู้คนในบางภูมิภาคแทบไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องการฉีดวัคซีนแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 79% หรือประมาณ 8 ใน 10 คนมีความเห็นว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปลอดภัยก็ตาม และมีเพียง 7% ที่มองว่าวัคซีนไม่ปลอดภัย และ 14% มีทั้งเห็นว่าปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

วิกฤติศรัทธาวัคซีน : ภัยคุกคามสาธารณสุขโลก

แต่วัคซีนก็ช่วยป้องกันคนหลายพันล้านคนทั่วโลกจากโรคร้าย ทำให้โรคไข้ทรพิษหายไปจากโลก และกำลังทำให้โรคโปลิโอที่วงการแพทย์ทั่วโลกพยายามกำจัดให้หมดไปจากโลก ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที