จับตาเมืองใหญ่ในอาเซียนกำลังจมน้ำ

จับตาเมืองใหญ่ในอาเซียนกำลังจมน้ำ

5 มิ.ย.เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เตือนใจให้เราตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ

ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว โคลนถล่ม พายุกระหน่ำ ปัญหาหมอกควัน หรือแม้กระทั่งการยุบตัวลงของผืนแผ่นดินในแต่ละปีจากผลพวงของโครงการพัฒนาด้านต่างๆในแต่ละประเทศ ที่ทำให้เมืองใหญ่หลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับถอยหลังเป็นเมืองบาดาลได้เลย

สหประชาชาติ (ยูเอ็น)ให้นิยามเมืองใหญ่ว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10 ล้านคนขึ้นไป และหากประชากรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนเมืองใหญ่ของทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 43 เมืองภายในปี 2573 และภายในปี 2593 ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 75% จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง

จับตาเมืองใหญ่ในอาเซียนกำลังจมน้ำ

รายงานว่าด้วย“ต้นทุนการก่อสร้างระหว่างประเทศปี 2562” ของยูเอ็น บ่งชี้ว่า เมืองหลวงหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ และกรุงจาการ์ตา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทะเล จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะกรุงจาการ์ตาและกรุงเทพฯ กำลังจะจมลงทีละน้อยเพราะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและประชาชนต้องจริงจังกับการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมี“สติ”