กนอ.เร่งนิคมฯสระแก้ว ชี้เปิดเต็มรูปแบบ ก.ค.นี้

กนอ.เร่งนิคมฯสระแก้ว ชี้เปิดเต็มรูปแบบ ก.ค.นี้

เร่งเดินหน้านิคมฯสระแก้ว เชื่อมอีอีซีกับประเทศเพื่อนบ้าน คาดเดือน ก.ค.นี้ เปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบ เน้นอุตฯแปรรูปสินค้าเกษตรรองรับค้าชายแดน

นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จ.สระแก้วเป็นอีกจังหวัดที่ติดกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงได้รับผลบวกจากการพัฒนาอีอีซี ดังนั้นจึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเหลือเพียงขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งคาดว่าภายในเดือน ก.ค.นี้ จะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบ

“ปัจจุบันมีลูกค้าที่สนใจเข้ามาทั้งหมด 4 ราย และมีในส่วนของพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจเอสเอ็มอี ในพื้นที่ลานประชารัฐ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมแล้ว 17 รายโดยเป็นการเซ็นสัญญากับการ กนอ.และยังส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้สถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วถูกวางให้เป็นพื้นที่สำหรับเน้นเรื่องของการแปรรูปภาคเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่สำหรับกระจายสินค้าจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ซึ่งหากรถไฟระหว่างประเทศเชื่อมต่อระหว่างไทยกัมพูชาคืบหน้าจะช่วยให้การขนส่งวัตถุดิบระหว่างไทยกัมพูชาและประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวี มีความสะดวกมากขึ้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้พื้นที่อีอีซี ทั้งหมดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ มีเนื้อที่ 660 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 เฟส ในเฟสแรกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงงานมาตรฐาน 3 หลัง แบ่งเป็น ขนาด 1,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง และ ขนาด 500 ตารางเมตร รวม 2 หลัง สำหรับเอสเอ็มอี และลานประชารัฐที่เป็นอาคารจำหน่ายสินค้า ขนาด 25 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง (20 ยูนิต) สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ส่วนในเฟสที่ 2 ประกอบด้วย เขตพาณิชยกรรม เขตประกอบการทั่วไป เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และไฟฟ้า