พัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว

พัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว

ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในอนาคตจะกลายเป็นท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ เป็นครุยซ์พอร์ตที่ขนส่งได้ทั้งคนและรถยนต์

โดยเชื่อมการเดินทางมาจากเส้นทางในประเทศ เช่น ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะช้าง จ.ตราด กรุงเทพฯ และเชื่อมเส้นทางต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลายเป็นท่าเรือเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ขนส่งสินค้า เป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือทัวร์ต่างๆ อาจเดินทางมาทางเรือสำราญ และต่อการเดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่นด้วยสนามบินอู่ตะเภาก็ได้

3_5

แผนพัฒนาภายในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ขณะนี้ กองทัพเรือ(ทร.)ได้ขุดร่องน้ำให้ลึกและกว้างขึ้น สร้างท่าเรือครุยซ์ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2563 เพื่อเปิดใช้งานปี 2564 ทั้งนี้ ทร. วางแผนดำเนินการคู่ขนานระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะหาที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อดึงบริษัทเดินเรือครุยซ์เพื่อการท่องเที่ยวมาใช้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีเรือครุยซ์มาใช้บริการเฉลี่ยเพียง 1 ลำต่อปี ตั้งเป้าจะให้เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 ลำต่อปีแต่ระหว่างไม่มีเรือมาใช้บริการจะนำพื้นที่ดังกล่าวจอดเรือรบก่อน